top of page

Segera tambah baik infrastruktur internet


NFCP akan meningkatkan liputan selular ke 95 peratus kawasan berpenduduk di Malaysia menjelang 2023. – Gambar hiasan

DILAPORKAN hampir 20 peratus kawasan luar bandar berdepan masalah capaian internet lemah atau berstatus merah di seluruh negara. Keadaan itu memerlukan langkah penambahbaikan sistem yang komprehensif agar capaian internet memenuhi kehendak rakyat dan industri di negara ini.


Keadaan itu juga menuntut kerajaan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi segera memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur komunikasi menyeluruh dan penyediaan platform internet yang setanding negara serantau lain.


Langkah ini boleh dilaksanakan melalui penyediaan liputan jalur lebar menggunakan pelbagai teknologi terkini membabitkan talian tetap dan mudah alih. Akses dan capaian internet yang efisien akan meningkatkan produktiviti dan melicinkan pentadbiran berasaskan aktiviti dalam talian terutama sektor awam dan swasta termasuk institusi perbankan, pendidikan, pembuatan, automasi, perkilangan, multimedia serta pengurusan sumber manusia.


Oleh itu, antara aspek yang perlu disegerakan adalah perkhidmatan jalur lebar talian tetap berkelajuan tinggi di mana kerajaan boleh melaksanakan Jalur Lebar Pinggir Bandar (SUBB) dan Projek Jalur Lebar Luar Bandar (RBB) di seluruh negara.


Kerajaan juga perlu segerakan pelaksanaan Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP) bagi memastikan pembangunan infrastruktur digital negara berjalan lancar.


Kerajaan juga perlu mengambil langkah praktikal bagi mengatasi gangguan internet di kawasan pedalaman yang disebabkan oleh vandalisme membabitkan gentian optik yang dirosakkan atau set generator dicuri oleh mereka yang tidak bertanggungjawab seperti yang sering dilaporkan dalam media massa.


DR. MOHAMAD SOFEE RAZAK Peguam bela & peguam cara Sungai Petani, Kedah


24 views

Comentarios


bottom of page